X

Vi snakker

Dette programmet har som mål å legge til rette for språktrening som ikke forutsetter lese- eller skriveferdigheter. Videre har vi ønsket at programmet skal være så enkelt og selvinstruerende som mulig, slik at programmet kan være til nytte for alle som ønsker å lære på egen hånd eller som et supplement til utdanning drevet av opplæringsinstitusjoner. Vi mottar gjerne kommentarer og takker for tilbakemeldinger på post@visnakker.no

Nordplus
Nordplus


Språktreningsprogrammets fem temaer «Mat og drikke», «Klær og farger», «Hilsemåter og værforhold», «Verb og gjøremål» og «Transport og reise» er utviklet av NORDPLUS-prosjektet NPLA-2014/10053: Et samarbeid mellom Botkyrka adult center i Sverige, Axxell Utbildning Ab i Finland og Oslo Vo Rosenhof avd. Sentrum i Norge.
Idé og prosjektledelse:
Oslo Vo Rosenhof avd. Sentrum.
Digital utforming: Sarepta Studio.

IMDi
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet


Språktreningsprogrammets to temaer «Yrker og gjøremål» og «Klokka» er utarbeidet med finansiell støtte av IMDI.
Idé og prosjektledelse:
Oslo Vo Rosenhof avd. Sentrum.
Digital utforming: Sarepta Studio.